Tesařství Libor MUSIL

Jakubské nám. 1

586 01 Jihlava

tel.: 567 312 474

lmusil@volny.cz

Tesařství, pokrývačské práce, šindele, sruby, opravy památkově chráněných objektů

Střešní vazby

Všechny služby

Každá střecha je dominantou a vizitkou vašeho domu.

Krov je nosná konstrukce střechy. Účelem krovu je nést střešní krytinu, například střešní tašky nebo lepenku, a přenášet zatížení vznikající sněhem, větrem a vlastní tíhou na nosné stěny stavby.

Krov se skládá z řady prvků vodorovných, svislých a šikmých. Části krovu se dělí na podélné a příčné. V nejběžnější vaznicové soustavě jsou příčnými prvky vazby; podélnými prvky jsou vaznice.

Vazba

Vazba je příčný profil krovu. Vazby se dělí na plné a jalové. Plná vazba je taková, která nese ostatní části krovu. Jalová vazba je taková, která obsahuje jen nesené části krovu, tj. krokve. Historicky se jalová vazba vyvinula později jako opatření k úspoře stavebního materiálu a odlehčení celého krovu.

Plné vazby se rozmisťují ve vzdálenosti 4-5 metrů od sebe; používají se zpravidla též na nároží a v úžlabí. Jalové vazby se rozmisťují v pokud možno pravidelných rozestupech mezi nimi každých 90-120 cm.

V nejběžnější vaznicové soustavě se plná vazba skládá z páru krokví, výztužného prvku (hambalku nebo kleštin) a podpůrného prvku (sloupku, vzpěry, pilíře, zděného štítu). Jalová vazba je složena pouze z krokví.

Vaznice

Vaznice je vodorovný trám, probíhající krovem podélně a podpírající krokve. Vaznice je uložena na plných vazbách. Vaznice může být umístěna buď v hřebeni střechy (hřebenová), při jejím úpatí (pozednice) nebo přibližně ve dvou třetinách výšky krovu (středová). Hřebenové a středové vaznice se kladou na výšku kvůli vyšší náchylnosti na průhyb; pozednice naplocho. Vaznice nesou krokve.

Všechny služby

Tesařství Libor MUSIL, Jakubské náměstí 1, 586 O1 Jihlava, tel: 567 312 474, e-mail: lmusil@volny.cz